Kursy nauki posłuszeństwa podstawowego psów

I Poziom i II Poziom - Program zajęć grupowych

I POZIOM SZKOLNY
"Kurs metodyki szkolenia psów"
 
PROGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH 
1. Zasady uczenia się psa.
2. Podstawy metodyki szkolenia psa.
3. Podstawowy sprzęt i pomoce szkoleniowe oraz sposoby ich prawidłowgo stosowania..
3. Sposób opracowania indywidualnego programu szkolenia psa.
4. Zasady pracy z psami obowiązujące w „JB – szkole przewodników psów”.
5. Charakterystyczne cechy psa (omówienie selektywne, w aspekcie wiedzy niezbędnej do szkolenia psa)
    a) zasady komunikowania się z otoczeniem,
    b) analiza osobowości .
6. Dostępne źródła wiedzy na omawiane tematy (książki, czasopisma, filmy, adresy stron internetowych).
 
PROGRAM ZAJEĆ PRAKTYCZNYCH
 1.  Komunikacja z psem: ćwiczenia koncentracji uwagi na opiekunie, ćwiczenia róznych sposobów przekazywanie poleceń, ćwiczenia interpretacji zachowań psa.
 2. Organizacja programu szkolenia i sesji szkoleniowych pod kątem indywidualnych możliwości psa i potrzeb opiekuna.
 3. Ćwiczenia nagradzania psa i motywowania do współpracy.
 4. Ćwiczenia wyciszania i aktywizowania psa w różnych okolicznościach szkoleniowych.
 5. Ćwiczenia obojętnego zachowywania psa w grupie innych psów i ludzi.
 6. Ćwiczenia różnymi technikami szkolenia psa: wyłapywanie, naprowadzanie, kształtowanie zachowań.
 7. Ćwiczenia stosowania różnych pomocy treningowych.
 8. Ćwiczenia w zakresie nauki takich umiejetyności psa, jak:   
 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego z opiekunem,
 • swobodne chodzenie na luźnej smyczy,
 • chodzenie przy nodze po trasie prostej oraz przy zmianach kierunku i tempa marszu,
 • wykonywanie poleceń statycznych: STÓJ, SIAD i WARUJ przy nodze przewodnika,
 • zostawanie luzem na małą odległość,
 • przybieganie na komendę: DO MNIE i NOGA
 • ewentualnie inne polecenia według propozycji uczestników kursu

                 7. Ćwiczenia warunkowania wielostopniowego (zmiany rodzaju komend: słowne - optyczne - gwizdkiem)

II POZIOM SZKOLNY

 1. Doskonalenie umiejętności psa zdobytych w trakcie szkolenia na I POZIOMIE: wydłużanie czasu pozostawania w trybie komendy, zwiększanie dodległości od przewodnika, praca w rozproszeniach.
 2. Aportowanie.
 3. Ćwiczenia węchowe: praca na śladach ludzkich lub poszukiwanie przedmiotów.

teoria i praktyka nauczania posłuszeństwa psów


POWRÓT
1999-2023 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms

Zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JB PHU JOANNA BOHDZIUN w Łodzi.
 1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu
 2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne