Szkolenie retrieverów

osobisty przyczynek do historii szkolenia retrieverów w Polsce w latach 2002 - 2010

Bohdziun Joanna: Szkolenie retrieverów - osobisty przyczynek do historii szkolenia retrieverow w Polsce w latach 2002 - 2010. "Pies" 2011, nr 1, s.47 - 49.

"Takie te twoje psy mysliwskie, jaki ty myśliwy". To pierwsze zdanie artykułu, w którym przekonuję wątpiących o zasadności, celowości i wielkiej satysfakcji płynącej ze "szkolenia psów myśliwskich bedących w rękach niemyśliwych". Artykuł o tym tytule napisałam w roku 2003. Idei popularyzacji szkolenia psów myśliwskich zgodnie z ich wrodzonymi predyspozycjami jestem wierna do dzisiaj. Historia mojej osobistej pasji szkoleniowej jest w dużej części historia szkolenia retrieverów w Polsce. [...]"


szkolenie retrieverów


POWRÓT
1999-2021 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms

Zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JB PHU JOANNA BOHDZIUN w Łodzi.
  1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu
  2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne