Zasady szkolenia posłuszeństwa psów

Kursy nauki posłuszeństwa psów

Terminy ćwiczeń kursów I i II poziomu uzgadniane są z zainteresowanymi na zebraniu organizacyjnym. 

Czas trwania pojedynczych zajęć ćwiczeniowych wynosi od 45 minut do 1,5 godziny.  

Zajęcia teoretyczne przewidziane są tylko dla uczestników I POZIOMU.  

 

Uczestnik kursu zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia (teoretyczne i praktyczne) oraz samodzielnej pracy z psem między ćwiczeniami w grupie. 

 

Uczestnicy, którzy nie wykonują zleconych ćwiczeń z psem i nie osiągają postępu szkoleniowego mogą być czasowo wyłączeni z zajęć grupowych i doraźnie umówieni na zajęcia indywidualne, osobno płatne według przewidzianych stawek. 

 

Przewodnicy, którzy z uzasadnionych przyczyn nie uczestniczyli w zajęciach kursowych mogą, po uzgodnieniu z instruktorem, dołączać do zajęć innej grupy lub umówić się na konsultacje indywidualne bez dodatkowych opłat.

 

Przewodnicy systematycznie uczęszczający na ćwiczenia, pragnący doskonalić umiejętności swojego psa mogą, po uzgodnieniu z instruktorem, uczęszczać dodatkowo, nieodpłatnie na  zajęcia z innymi grupami.

 

Ponieważ dla każdej pary przewodnik – pies dobierane są indywidualne metody szkolenia wymagane jest, aby pies w trakcie kursu był prowadzony przez tę samą osobę. 

 

W wyjątkowych sytuacjach prowadzone są szkolenia w zakresie posłuszeństwa psa w trybie zajęć indywidualnych. Opłata według stawek za konsultacje indywidualne (patrz zakładka: KONSULTACJE).

 

Uwaga!

"JB - szkoła" nie prowadzi szkoleń kursowych z dojazdem do klienta ani nie przyjmuje psów na tzw. hotel.


grupowe szkolenia posłuszeństwa psów - zasady organizacji zajęć

1999-2018 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms