Metody szkolenia psów w zakresie posłuszeństwa podstawowego

Zasady organizacji zajęć i uczestnictwa w kursach szkolenia psów

Terminy ćwiczeń kursów I i II poziomu uzgadniane są z zainteresowanymi na zebraniu organizacyjnym. 

Czas trwania pojedynczych zajęć ćwiczeniowych wynosi od 45 minut do 1,5 godziny.  

Zajęcia teoretyczne przewidziane są tylko dla uczestników I Poziomu ("Kursu metodyki szkolenia psów").  

 

Uczestnik kursu zobowiązany jest do systematycznego uczęszczania na zajęcia (teoretyczne i praktyczne) oraz samodzielnej pracy z psem między ćwiczeniami w grupie. 

 

Uczestnicy, którzy nie wykonują zleconych ćwiczeń z psem i nie osiągają postępu szkoleniowego mogą być czasowo wyłączeni z zajęć grupowych i doraźnie umówieni na zajęcia indywidualne, osobno płatne według przewidzianych stawek. 

 

Przewodnicy, którzy z uzasadnionych przyczyn nie uczestniczyli w zajęciach kursowych mogą, po uzgodnieniu z instruktorem, dołączać do zajęć innej grupy lub umówić się na konsultacje indywidualne bez dodatkowych opłat.

 

Przewodnicy systematycznie uczęszczający na ćwiczenia, pragnący doskonalić umiejętności swojego psa mogą, po uzgodnieniu z instruktorem, uczęszczać dodatkowo, nieodpłatnie na  zajęcia z innymi grupami.

 

Ponieważ dla każdej pary przewodnik – pies dobierane są indywidualne metody szkolenia wymagane jest, aby pies w trakcie kursu był prowadzony przez tę samą osobę. 

 

Uwaga!

"JB - szkoła" nie prowadzi szkoleń kursowych z dojazdem do klienta ani nie przyjmuje psów na tzw. hotel.


grupowe szkolenia posłuszeństwa psów - zasady organizacji zajęć


POWRÓT
1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms

Zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JB PHU JOANNA BOHDZIUN w Łodzi.
  1. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu
  2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne