Joanna Bohdziun

Joanna Bohdziun była właścicielką autorskiej „JB – szkoły przewodników psów” od 2002 roku.W maju 2024 roku zakończyła działalność.

Z wyksztacenia: mgr biologii, asytent kynologiczny ZKwP dwóch specjaności: 8 - Wystawowej (Grupa VIII FCI) i 13 - Praca psów myśliwskich.

Współpracowała z Fundacją "Labrddor Pies Przewodnik" oraz "Ama Canem" w zakresie szkolenia psów dla osób niewidowmych i dogoterapii. Samodzielnie pracowała w zakresie dogoterapii z własnym psem, labradorem CIACHEM, w szpitalach, szkołach i domach opieki.

Prowadziła własną hodowlę gryfonikow i mopsów (Przydmek hodowlany - "Radosne Nastroje FCI").

Zainaugurowała szkolenie retrieverów w Polsce (patrz artykuł: Szkolenie retrieverów - osobisty orzyczynek do historii szkolenia retrieverów w Polece w atach 2002 - 2010. "Pies. 2011 nr 1 s. 47 -49).

Popularyzowała walory gryfoników przez opubliowanie dwóch książek poświęconych tej rasie oraz organizowanie corocznych Zlotów Gryfoników .

Uczestniczyła z własnymi psami w egzamnach PT 1, 2, 3 , Obedience, konkursach tropowców i płochaczy.

Zorganizowała 45 wakacyjnych obozów szkoleniowych specjalistycznych oraz wypoczynkowych dla właścicieli psów.

Przed otworzeniem prywatnej szkoły dla opiekunów psów pracowała z dziećmi, młodzieżą, studentami, kadrą kierowniczą w różnych instytucjach oświatowych jako nauczyciel, wykładowca, doradca metodyczny. Przez kilkanaście lat prowadziła warsztaty w zakresie metod pracy pedagogicznej dla studentów kierunków nauczycielskich. 

Jej innymi pasjami, poza szkoleniem opiekunów psów, jest fotografia i malarstwo. Jej prace można obejrzeć na Facebooku w  "JB - Galeria"

1999-2024 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms